Bildiri ->
Spot ve Türev Piyasalar Arasındaki Etkileşim: Türkiye Örneği
-Şeref Bozoklu, Levent Aktürk, VELİ YILANCI
Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu

Makale ->
Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi
Veli Yılancı, Şeref Bozoklu
Ege Akademik Bakış Dergisi, 14 (2), 211- 220