List

Verisetinde yer alan aykırı gözlemleri tespit edebilmek amacıyla bir çok yöntem kullanılmaktadır.

Aşağıda formülünü verdiğim değişitirilmiş-Z skorları ise Iglewicz ve Hoaglin (1) tarafından literatüre kazandırılmıştır:

g ifadesi ilgilenilen seriyi ğ ise serinin medyanını göstermektedir. Bu formül ile elde edilen değiştirilmiş-Z skoru mutlak değer içerisinde 3,5′ten büyük olan gözlemler aykırı gözlem olarak ifade edilir. Bu değerleri Eviews programında hesaplamak amacıyla ise,

series b=get 'get yerine serinin adı yazılacak
series a=@median(b)
series y=abs(get-a)
series z=@median(y)
series x=0.6745*(b-a)/z
series t=3.5
vector f=x
vector e=t
for !i=1 to @obssmpl 
if f(!i)>e(!i) then
a(!i)=1
else a(!i)=0
endif
next !i=!i+1

kodu kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir