List

Temel ve alternatif hipotez hakkında bir karara varırken, doğru kararı verip vermediğimize %100 emin olamayız. Bir karara varırken iki farklı hata tipinden birini yapmamız muhtemeldir. Bunlardan ilki olan birinci tip hata (alfa hatası) temel hipotezin doğru iken reddedildiğini, ikinci tip hata (beta hatası)ise temel hipotez yanlış iken reddedilmediğini göstermektedir.

Temel hipotez olumsuz, sıkıcı sonuç olarak bilinirken, alternatif hipotez ise genelde olumlu, heyecan verici sonuç olarak bilinmektedir.

Genelde bu iki hata tipi birbirine karıştırılmaktadır, işte bu karışıklığa, temel hipotezin “hamile değilsiniz“, alternatif hipotezin ise “hamilesiniz” şeklinde olduğu şu örnekle bir nebze olsun çözüm bulabiliriz:

Kaynakça:  twitter: @jimgthornton

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir