"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kalın / İnce Ünlü Harf Tespiti

Türkçedeki ünlü harfler dilin ağız içerisindeki hareketine göre kalın ve ince olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kalın ünlü harfler a,ı,o ve u iken ince ünlü harfler; e,i, ö ve ü’dür. Bu bilgiler ışığı altında kullanıcının girmiş olduğu kelimedeki kalın ve ince ünlü harf sayısını veren kodu Python’da şu şekilde yazabiliriz:

s = input()
kalinsesli_harf = ‘aıou’
incesesli_harf = ‘eiöü’
sayi = 0
sayi1=0
for i in s:
if i in kalinsesli_harf:
sayi += 1
sayac1 = 0
for j in s:
if j in incesesli_harf:
sayi1 += 1

print(“%s metnindeki kalın sesli harf sayisi:%d” % (s,sayi))
print(“%s metnindeki ince sesli harf sayisi:%d” % (s,sayi1))

 

avatar
  Subscribe  
Bildir