"Enter"a basıp içeriğe geçin

2020

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi:

1- Yilanci, V., Bozoklu, S., & Gorus, M. S. (2020). Are BRICS countries pollution havens? Evidence from a Bootstrap ARDL Bounds testing approach with a Fourier function. Sustainable Cities and Society, 55, 102035, https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102035

2- Yilanc, V., Pata, U. K. (2020). Convergence of per capita ecological footprint among the ASEAN-5 countries: Evidence from a non-linear panel unit root test. Ecological Indicators, 113, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106178

ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editör kurulu üyeliği:

1- Akademik İncelemeler Dergisi (TR Dizin)

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Dergilerde Hakemlik

1- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (ESCI) [3 kez]

2- Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (TR Dizin)

3- Tourism Management Perspectives (SSCI)

4- Sustainable Cities and Society (SCI-E)

5- Journal of Economy Culture and Society (ESCI)

6- Ekonomik Yaklaşım (Econ-lit)

7- Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (TR Dizin)

8- Business and Economics Research Journal (Econ-lit)

9- Current Issues in Tourism (SSCI)