List

Kasım 2018’de 12.3 olarak gerçekleşen işsizlik oranı (15 yaş ve üzeri), 2017 yılının aynı ayına göre 2 puanlık bir artış göstermiş; 12.1 olarak gerçekleşen Kasım – 2016 dönemindeki işsizlik oranına göre ise 0.2 puan daha yüksek bir değer almıştır. Genç işsizliği (15-24 yaş) ise bir önceki yıl gerçekleşen değerine göre 4.3 puanlık bir artış sergileyerek 23.6 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla işsizlik oranlarında Kasım 2018 yılında oldukça yüksek bir artış yaşandığını söylemek mümkündür.

15 Martta açıklanacak olan, Aralık 2018 dönemindeki işsizlik oranını  ve genç işsizlik  oranını tahmin etmek için birden fazla tahmin yöntemi kullanıp, bu tahmin yöntemleri arasında seçim yapabilmek için Hyndman ve Koehler (2006) tarafından önerilen MASE ölçütünü kullandım. MASE ölçütüne göre işsizlik oranı için üssel düzgün durum uzay modeline (exponential smoothing state space model, Bkz. Hyndmand vd. 2002)  dayanan tahminin, genç işsizlik oranı için ise yapay sinir ağlarına dayanan tahminin en uygun olduğu sonucuna vardım. Elde ettiğim sonuçlar;

 

15 yaş ve üzeri 15-25 yaş
Ara.18 12.7 24.1

 

Bu sonuçlar, işsizlik oranlarında yaşanan artışın Aralık ayında da devam edebileceğini göstermektedir. İşsizlik oranlarında 2017 Aralık dönemine göre 2.3 puanlık, genç işsizlik oranlarında ise 4.9 puanlık bir artış yaşanabileceği görülmektedir.

Yaptığım birim kök testleriyle (ADF, Phillips- Perron, KPSS, Zivot-Andrews, Fourier ADF) her iki serinin de seviyesinde durağan olmadığını tespit ettim. Literatürdeki çalışmalarla (Bkz. Yılancı, 2009) paralellik gösteren bu sonuç işsizlik oranlarının ortalama ve varyansında zaman boyunca değişiklik olduğunu göstermektedir. Yani, işsizlikte histeri etkisi olduğunu da ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla ekonomide yaşanan yerel ve küresel şoklar ve uygulanan politikalar işsizliğin doğal oranı üzerine kalıcı etkiler yaracaktır.

“Türkiye’de Kamu Yatırımlarının Özel Sektör Yatırımları Üzerindeki Etkisi: 1970-2009” isimli çalışmamızda kamu yatırımlarının özel yatırımlar üzerinde çekme etkisi olduğunu sonucunu elde etmiştik, dolayısıyla bu iki sonucu dikkate alarak; kısa vadede maliyetli olabilecek genişletici para ve maliye politikalarının uygulanmasının işsizlikteki olumsuz havayı yok edebileceğini söylemem mümkündür.

___

Cural, M., Eriçok, R. E., & Yılancı, V. (2012). Türkiye’de Kamu Yatırımlarının Özel Sektör Yatırımları Üzerindeki Etkisi: 1970-2009, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 73-87.

Hyndman, R.J., Koehler, A.B., Snyder, R.D., and Grose, S. (2002) “A state space framework for automatic forecasting using exponential smoothing methods”, International J. Forecasting, 18(3), 439–454.

Hyndman, R. J., & Koehler, A. B. (2006). Another look at measures of forecast accuracy. International journal of forecasting22(4), 679-688.

Yilanci, V. (2011). Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye İçin İşsizlik Histerisinin Sınanması. Doğuş Üniversitesi Dergisi10(2), 324-335.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Posts

1 2
Eylül 11th, 2019

İzledim: Bharat (9 Eylül 2019)

Salman Khan ile Katrina Kaif’in başrollerini paylaştığı Bharat filmini 9 Eylül 2019 tarihinde Cinemaximum Serdivan’da izledim. Filmi izlerken birçok sahne tanıdık […]

Şubat 27th, 2019

İşsizlik Oranı Tahminim ve Öneriler

Kasım 2018’de 12.3 olarak gerçekleşen işsizlik oranı (15 yaş ve üzeri), 2017 yılının aynı ayına göre 2 puanlık bir artış […]

Ekim 23rd, 2018

Bootstrap Nedensellik Testi Kodu

Bu yazı vasıtasıyla paylaşacağım kod aslında Hatemi-J’nin yazmış olduğu kodun basitçe tarafımdan düzenlenmesinden ibarettir. Hacker ve Hatemi-J (2012) nedensellik testinin […]

Ekim 21st, 2018

Beklenen Değer ve Eviews Programında Bir Örnek Uygulaması

Bir rassal değişkenin çok sayıda denemede alacağı değerlerin uzun dönem ortalaması beklenen değer olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle beklenen değer, rassal değişkenin […]

Ekim 17th, 2018

Üç çeşit yalan vardır: Yalan, kuyruklu yalan ve istatistik

-Korelasyon neden-sonuç ilişkisini göstermez! Yalanı, Seagre ve Mann şu şekilde tanımlamışlardır[1]: “Başarılı olsun veya olmasın, söyleyenin aslında doğru olmadığını bildiği […]

Ekim 16th, 2018

Aykırı Değer Tespiti

Verisetinde yer alan aykırı gözlemleri tespit edebilmek amacıyla bir çok yöntem kullanılmaktadır. Aşağıda formülünü verdiğim değişitirilmiş-Z skorları ise Iglewicz ve […]

Ekim 16th, 2018

Aritmetik Ortalama

Hassas ortalamalardan birisi olan aritmetik ortalama seride yer alan uç değerlerden oldukça etkilenir ve seriyi tanımlama özelliğini kaybeder. Bu özellikle […]

Ekim 16th, 2018

Birinci Tip ve İkinci Tip Hata

Temel ve alternatif hipotez hakkında bir karara varırken, doğru kararı verip vermediğimize %100 emin olamayız. Bir karara varırken iki farklı […]

Ekim 16th, 2018

Akaike Bilgi Kriteri

Akaike bilgi kriteri (AIC) farklı modeller* arasından en uygununu seçmek amacıyla kullanılmaktadır[1]. Mevcut modeller arasında AIC=-2log(L)+2k şeklinde** hesaplanan AIC değerinin en […]

Ekim 16th, 2018

Ekonometri İle İlgili Türkçe Kitaplar

Artık dünyada bilim dili olarak kabul edildiği konusunda bir görüş birliğine varılan İngilizce’de ekonometri alanında yayınlanmış binlerce kitap olsa da, […]