List

Bu yazı vasıtasıyla paylaşacağım kod aslında Hatemi-J’nin yazmış olduğu kodun basitçe tarafımdan düzenlenmesinden ibarettir. Hacker ve Hatemi-J (2012) nedensellik testinin yanı sıra Hatemi-J(2012) asimetrik nedensellik
testini de uygulamaya yaramaktadır. Bu kod iki değişken arasındaki nedensellik ilişkini test etmek için kullanılabilir.

İki sütundan (değişkenden) oluşan veri setinizin ilk sütunundaki değişkeni Y, ikinci sütunundaki değişkeni ise X ile sembolize edelim. Bu taktirde bu kod şu temel hipotezleri sınayacaktır ( “+” pozitif bileşeni “-” negatif bileşeni “—/—>” ise nedensellik olmadığını gösteren temel hipotezi simgelemektedir):

X —/—> Y
Y —/—> X
X(+) —/—> Y(+)
Y(+) —/—> X(+)
X(-) —/—> Y(-)
Y(-) —/—> X(-)
X(+) —/—> Y(-)
Y(-) —/—> X(+)
X(-) —/—> Y(+)
Y(+) —/—> Y(-)

VAR modele eklenecek ilave gecikme için maksimum bütünleşme mertebesinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu kodda aşağıdaki değerleri önceden belirleyip, ilgili yerlere girmeniz gerekmektedir:

intorder = 1; /Değişkenlerin kendi aralarındaki nedensellik testi için maks. bütünleşme mertebesi/
intorderbilesen1=1; /pozitif bileşenler için maks. bütünleşme mertebesi/
intorderbilesen2=0; /negatif bileşenler için maks. bütünleşme mertebesi/
intorderbilesen3=1; /* negatif X ile pozitif Y ilişkisi için maks. bütünleşme mertebesi/ intorderbilesen4=1; /pozitif X ile negatif Y ilişkisi için maks. bütünleşme mertebesi */

Gauss programı ile çalıştırılabilecek bu kodu indirmek için aşağıdaki bağlantı adresini tıklayabilirsiniz:

Burayı tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Posts

1 2
Şubat 27th, 2019

İşsizlik Oranı Tahminim ve Öneriler

Kasım 2018’de 12.3 olarak gerçekleşen işsizlik oranı (15 yaş ve üzeri), 2017 yılının aynı ayına göre 2 puanlık bir artış […]

Ekim 23rd, 2018

Bootstrap Nedensellik Testi Kodu

Bu yazı vasıtasıyla paylaşacağım kod aslında Hatemi-J’nin yazmış olduğu kodun basitçe tarafımdan düzenlenmesinden ibarettir. Hacker ve Hatemi-J (2012) nedensellik testinin […]

Ekim 21st, 2018

Beklenen Değer ve Eviews Programında Bir Örnek Uygulaması

Bir rassal değişkenin çok sayıda denemede alacağı değerlerin uzun dönem ortalaması beklenen değer olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle beklenen değer, rassal değişkenin […]

Ekim 17th, 2018

Üç çeşit yalan vardır: Yalan, kuyruklu yalan ve istatistik

-Korelasyon neden-sonuç ilişkisini göstermez! Yalanı, Seagre ve Mann şu şekilde tanımlamışlardır[1]: “Başarılı olsun veya olmasın, söyleyenin aslında doğru olmadığını bildiği […]

Ekim 16th, 2018

Aykırı Değer Tespiti

Verisetinde yer alan aykırı gözlemleri tespit edebilmek amacıyla bir çok yöntem kullanılmaktadır. Aşağıda formülünü verdiğim değişitirilmiş-Z skorları ise Iglewicz ve […]

Ekim 16th, 2018

Aritmetik Ortalama

Hassas ortalamalardan birisi olan aritmetik ortalama seride yer alan uç değerlerden oldukça etkilenir ve seriyi tanımlama özelliğini kaybeder. Bu özellikle […]

Ekim 16th, 2018

Birinci Tip ve İkinci Tip Hata

Temel ve alternatif hipotez hakkında bir karara varırken, doğru kararı verip vermediğimize %100 emin olamayız. Bir karara varırken iki farklı […]

Ekim 16th, 2018

Akaike Bilgi Kriteri

Akaike bilgi kriteri (AIC) farklı modeller* arasından en uygununu seçmek amacıyla kullanılmaktadır[1]. Mevcut modeller arasında AIC=-2log(L)+2k şeklinde** hesaplanan AIC değerinin en […]

Ekim 16th, 2018

Ekonometri İle İlgili Türkçe Kitaplar

Artık dünyada bilim dili olarak kabul edildiği konusunda bir görüş birliğine varılan İngilizce’de ekonometri alanında yayınlanmış binlerce kitap olsa da, […]

Ekim 16th, 2018

Ekonomi ile İlgilenenlere Kitap Önerileri

Ekonomi bilimiyle ilgilenenlere, bu bilimi daha iyi anlayabilmek için boş vakitlerinde okuyabilecekleri şu kitapları öneriyorum, çok ağır olmayan bir dille […]