"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ekonometri İle İlgili Türkçe Kitaplar

Artık dünyada bilim dili olarak kabul edildiği konusunda bir görüş birliğine varılan İngilizce’de ekonometri alanında yayınlanmış binlerce kitap olsa da, yapmış olduğum araştırmada, çeviri kitaplarla birlikte bu rakamın ancak 70 olduğunu tespit etmiş bulunmaktayım.

Ekonometri alanında Türkçe’de ilk kitap 1965 yılında Ahmet Kılıçbay tarafından yazılırken, bu yazının hazırlık aşamasında iken Türkçe’ye kazandırılmış son kitap Ümit Şenesen’in çevirisi ile Greene’in “Econometric Analysis” isimli kitabıdır.

Türkçe’de yayınlandığını tespit ettiğim ekonometri alanındaki kitaplar şu şekildedir:

Ekonometri

Ahmet Kılıçbay, 1965, Ekonometri, İ.Ü. Yayınları, 437 sf.

Ahmet Kılıçbay, 1975, Ekonometrik Metodlar ve Araştırma, İ.Ü. Yayınları, 426 sf.

Ahmet Kılıçbay, 1983, Uygulamalı Ekonometri, Filiz Kitabevi,492 sf.

Aziz Kutlar, 2012, Ekonometriye Giriş,  Nobel Yayın Dağıtım, 588 sf.

Aziz Kutlar, 2005, Uygulamalı Ekonometri, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Basım, 429 sf.

Baki Işıkara, 1975, Regresyon Yöntemleri ve Sorunları, İ.Ü. Yayınları, 196 sf.

Baki Işıkara, ty., Regresyon Analizi, yy. 480 sf.

Ergün Kip, 1997, Ekonometrik Yöntemler Teori Ve Uygulama, Gazi Üni. Yayınları, 546 sf.

Fahamet Akın, 2002, Ekonometri, Ekin Yayınevi, 742 sf.

Harun Terzi ve Hilmi Zengin, 2003, Temel Ekonometri Teori ve Uygulama, Derya Kitabevi, 575 sf.

Kutluk Kağan Sümer, 2013, Ekonometriye Giriş, Beşir Kitabevi, 344 sf.

Mehmet Genceli, 2001, Ekonometri ve İstatistik İlkeleri, Filiz Kitabevi, 772 sf.

Mustafa Sevüktekin, 2000, Ekonometrik Model Kurma Teknikleri, Vipaş Yayınları, 112 sf

Mustafa Sevüktekin, 2014, Ekonometriye Giriş, Dora Yayınları, 622 sf.

Mustafa Tekin ve Ebru Çağlayan, 2003, Excel ile Temel Ekonometri, Der Yayınları, 178 sf.

Nedim Dikmen, 2012, Ekonometri, Dora Yayınları, 381 sf.

Oğuz Feyzioğlu, 2014, Ekonometri Matris Cebiriyle Ayrıntılı Teori ve Uygulamalar, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, 223 sf.

Önder Özkazanç, 1997, Ekonometriye Giriş, Anadolu Üniversitesi Basımevi, 272 sf.

Rahmi Yamak ve Mustafa Köseoğlu, 2006, Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri, Celepler Matbaacılık, 3. Basım, 554 sf.

Recep Tarı, 2015, Ekonometri, Umuttepe Kitapları, 10. Basım, 534 sf.

Sedat Akalın, 1971, Elementer Ekonometri, Ege Üniversitesi Matbaası, 299 sf.

Selahattin Güriş ve Ebru Çağlayan, 2010, Ekonometri Temel Kavramlar, Der Yayınları, 2. Basım, 807 sf.

Şahin Akkaya ve M. Vedat Pazarlıoğlu, 2000, Ekonometri 1, Anadolu Matbaacılık, 582 sf.

Şahin Akkaya ve M. Vedat Pazarlıoğlu, 1991, Ekonometri 2, Anadolu Matbaacılık, 2. Basım, 519 sf.

Tümay Ertek, 2000, Ekonometriye Giriş, Beta yayınevi, 2. Basım, 446 sf.

Yüksel İşyar, 1999, Ekonometrik Modeller, Vipaş, 695 sf.

Çeviri

Anna Koutsoyiannis, 1989, Ekonometri Kuramı – Ekonometri Yöntemlerinin Tanıtımına Giriş, Verso, 688 sf., Çev.: Ümit Şenesen

Damodar N. Gujarati ve Dawn Porter, 2014, Temel Ekonometri, Literatür Kitapları, 6. Basım, 972 sf., Çev.: Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen

Douglas C. Montgomery, Elizabeth A. Peck ve G. Geoffrey Vining, 2013, Doğrusal Regresyon Analizine Giriş, 5. Basım, 645 sf., Çeviri Editörü: M. Aydın Erar

Jack Johnston, 1981, Ekonometrik Metodlar, Atatürk Üniversitesi Basımevi, 295 sf., Çevirenler: Yüksel İşyar ve Ergün Kip.

James H. Stock ve Mark W. Watson, 2011, Ekonometriye Giriş, Efil Yayınevi, 876 sf., Çev.: Bedriye Saraçoğlu

Jeffrey M. Wooldridge, 2013, Ekonometriye Giriş 1 – Modern Yaklaşım, Nobel Akademik Yayıncılık, 605 sf., Çeviri Editörü: Ebru Çağlayan

Jeffrey M. Wooldridge, 2013, Ekonometriye Giriş 2 – Modern Yaklaşım, Nobel Akademik Yayıncılık, 860 sf., Çeviri Editörü: Ebru Çağlayan

Peter Kennedy, 2000, Ekonometri El Kitabı, Gazi Kitabevi, 210 sf. Çev.: Muzaffer Sarımeşeli

Peter Kennedy, 2006, Ekonometri Kılavuzu, Gazi Kitabevi, 5. Basım, 745 sf. Çev.: Muzaffer Sarımeşeli ve Şenay Açıkgöz

Wıllıam H. Greene, 2016, Ekonometrik Çözümleme, Palme Yayıncılık, 1216 sf. Çev.: Ümit Şenesen

Panel Veri Analizi

Ferda Yerdelen Tatoğlu, 2013, Panel Veri Ekonometrisi / Stata Uygulamalı, Beta Basım Yayım, 2. Baskı, 306 sf.

Ferda Yerdelen Tatoğlu, 2013, İleri Panel Veri Analizi, Beta Basım Yayım, 2. Baskı, 290 sf.

Selahattin Güriş (Editör), 2015, Stata ile Panel Veri Modelleri, Der Yayınları, 318 sf.

Zaman Serileri Analizi

Cem Kadılar, 2000, Uygulamalı Çok Değişkenli Zaman Serileri Analizi, Bizim Büro Basımevi, 186 sf.

Çağdaş Hakan Aladağ, Süleyman Günay ve Erol Eğrioğlu, 2012, Tek Değişkenli Zaman Serileri Analizine Giriş, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 230 sf.

Erkan Işığıçok, 1994, Zaman Serilerinde Nedensellik Çözümlemesi, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 163 sf.

Hilal Yıldız Bozkurt, 2013, Zaman Serileri Analizi, Ekin Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, 261 sf.

Işıl Akgül, 2003, Geleneksel Zaman Serisi Yöntemleri, Der Yayınları, 194 sf.

Işıl Akgül, 2011, Zaman Serilerinin Analizi ve Arıma Modelleri, Der Yayınları,  251 sf.

Karun Nemlioğlu, 2005, Birim Kök Analizinin Temelleri, Beşir Kitabevi, 182 sf.

Mehmet Çınar ve Mustafa Sevüktekin, 2014, Ekonometrik Zaman Serileri Analizi (Eviews Uygulamalı), 662 sf.

Melike Bildirici, Elçin Aykaç Alp, Özgür Ö. Ersin, Ümit Bozoklu, 2010, İktisatta Kullanılan Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Yöntemleri, Türkmen Kitabevi, 384 sf.

Neyran Orhunbilge, 1999, Zaman Serileri Analizi Tahmin ve Fiyat İndeksleri, Avcıol Basım Yayım, 300 sf.

Özlem Göktaş, 2005, Teorik ve Uygulamalı Zaman Serileri Analizi, Beşir Kitabevi, 166 sf.

Yılmaz Akdi, Zaman Serileri Analizi (Birim Kökler ve Kointegrasyon), Gazi Kitabevi, 3 Basım, 377 sf.

Sınavlara Hazırlık Kitapları

Aziz Kutlar, 2014, Ekonometri Konu Anlatımlı Çoktan Seçmeli Testler KPSS Soru ve Çözümleri, Orion Yayınevi, 555 sf.

H.Hatice Özkan ve M. Hanifi Van, 2013, Ekonometri I / E-Views Uygulamalı ve Çözümlü Sorular, Nobel Yayın Dağıtım, 108 sf.

İsmet Göçer, 2015, Ekonometri KPSS Lisans Lisansüstü Kurum Sınavları İçin, Lider Yayınları, 288 sf.

Rahmi Yamak, 2004, Ekonometri Soru Bankası, Derya Kitabevi, 282 sf.

Erhan Arda (Editör), 2013, 2013 KPSS-A Ekonometri, Sınav Akademi, 198 sf.

Sözlükler

Kamalbek Karımşakov, Cunus Ganiyev ve Ebru Çağlayan, 2014, Ekonometri Sözlüğü, Derin Yayınları, 270 sf.

Selahattin Güriş ve Ebru Çağlayan, 2007, Ekonometrik Terimler Sözlüğü, Derin Yayınları, 128 sf.

Program Uygulamalı Kitaplar

Aziz Kutlar ve Adem Babacan, 2012, STATA Uygulaması ile Ekonometriye Giriş, Orion Kitabevi, 128 sf.

Dursun Aydın, 2014, Uygulamalı Regresyon Analizi Kavramlar ve R Hesaplamaları, Nobel Akademik Yayıncılık, 560 sf.

Mehmet Hakan Satman, 2010, İstatistik ve Ekonometri Uygulamaları ile R, Türkmen Kitabevi, 224 sf.

Mustafa Semiz, Esra Betül Fidan ve Öznur Aydıner, 2007, İstatistiksel Modelleme & Eviews, Dizgi – Ofset Matbaacılık, 92 sf.

Selahattin Güriş, Ebru Çağlayan ve Burak Güriş, 2011, EViews ile Temel Ekonometri, Der Yayınları, 556 sf.

Turgut Ün, 2011, Ekonometriye Girişte Stata Programı, Derin Yayınları, 88 sf.

Z. Dina Çakmur Yıldırtan, 2010, E – Views Uygulamalı Temel Ekonometri, Türkmen Kitabevi, 288 sf.

Diğer Kitaplar

Aydın Özer ve Nezir Köse (Editörler), 2003, Ekonometri Seçme Yazılar, Gazi Üniversitesi Yayınları, 364 sf.

Ebru Çağlayan, 2013, Nonparametrik Regresyon Modelleri, Derin Yayınları, 158 sf.

Hüseyin Özer, 2004, Nitel Değişkenli Ekonometrik Modeller, Nobel Yayın Dağıtım, 236 sf.

Kutluk Kağan Sümer, 2013, Makro Ekonometrik Modeller, Beşir Kitabevi, 398 sf.

Nilgün Çil Yavuz, 2014, Finansal Ekonometri, Der Yayınları, 494 sf.

avatar
  Subscribe  
Bildir