List

Birçok istatistik ve ekonometri programında rassal sayı üretmek için hazır komutlar bulunsa da bu komutlar genelde 0 ile 1 arasında rassal sayı üretmeyi sağlamaktadır. İşte bu komutlar üzerinde yapılacak basit düzenlemelerle istenilen aralıkta rassal sayı üretilmesi sağlanabilir. Genel olarak şu komut kullanılmaktadır:

Komut*(a-b)+b)

Bu kodda yer alan “a” aralığın alt sınırını, “b” ise üst sınırını göstermektedir. 1 ile 100 arasında rassal bir sayı üretmek için şu kod kullanılabilir:

Komut*(1-100)+100)

1 ile 100 aralığında rassal sayı üretilmesi

Elbette bu komut rassal sayının ondalıklı olarak elde edilmesine neden olacaktır. Bu nedenle kullanılan programda bu kodun önüne tamsayı komutunun da koymak gerekir.

Yazının başlığında farklı programlarda rassal sayı üretilebileceğinden bahsetmiştim. Bu programlara Excel dahildir.

Excel‘de 5 ile 30 arasında rassal sayı üretilecek komut şu şekildedir:

=TAMSAYI(S_SAYI_ÜRET()*(5-30)+30)

Excel’de 5 ile 30 aralığında rassal sayı üretilmesi

Eviews programında aynı işlemi şu kod ile etmek mümkündür:

series x=@round((@rnd*(5-30)+30))

Eviews’de 5 ile 30 aralığında rassal sayı üretilmesi

Burada X değişkeninin gözlemleri istenilen özelliklere sahip olacaktır.

Gauss programında ise bu kodu şu şekilde yazmak mümkündür:

round(rndu(1,1)*(5-30)+30);

Gauss’da 5 ile 30 aralığında rassal sayı üretilmesi

Rats‘da bu işlem için özel bir komut bulunmaktadır:

SET X 1 100 =%raninteger(5,30)

Rats’da 5 ile 30 arasında rassal sayı üretilmesi

Bu komutta 100 gözlemden oluşan bir X serisi oluşturulmaktadır. X serisinin her gözlemi 5 ile 30 arasında yer almaktadır.

R programında ise belirli bir aralıkta rassal sayı üretilmesi şu şekilde yapılabilmektedir:

x<-sample(c(5:30),100,replace=TRUE)

R’de 5 ile 30 aralığında rassal sayı üretilmesi

Burada 100 gözlemden meydana gelen X serisinin her değeri rassal olarak 5 ie 30 arasından çekilmektedir.

Stata programında ise şu kod kullanılabilir:

set obs 100
set seed 98034
generate X=floor(runiform()*(5-30)+30)

Stata’da 5 ile 30 aralığında rassal sayı üretilmesi

Python programında ise bu rassal değerler şu şekilde elde edilebilir:

import random
print(random.randint(5,30))

Python’da 5 ile 30 aralığında rassal sayı üretilmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Posts

1 2
Eylül 11th, 2019

İzledim: Bharat (9 Eylül 2019)

Salman Khan ile Katrina Kaif’in başrollerini paylaştığı Bharat filmini 9 Eylül 2019 tarihinde Cinemaximum Serdivan’da izledim. Filmi izlerken birçok sahne tanıdık […]

Şubat 27th, 2019

İşsizlik Oranı Tahminim ve Öneriler

Kasım 2018’de 12.3 olarak gerçekleşen işsizlik oranı (15 yaş ve üzeri), 2017 yılının aynı ayına göre 2 puanlık bir artış […]

Ekim 23rd, 2018

Bootstrap Nedensellik Testi Kodu

Bu yazı vasıtasıyla paylaşacağım kod aslında Hatemi-J’nin yazmış olduğu kodun basitçe tarafımdan düzenlenmesinden ibarettir. Hacker ve Hatemi-J (2012) nedensellik testinin […]

Ekim 21st, 2018

Beklenen Değer ve Eviews Programında Bir Örnek Uygulaması

Bir rassal değişkenin çok sayıda denemede alacağı değerlerin uzun dönem ortalaması beklenen değer olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle beklenen değer, rassal değişkenin […]

Ekim 17th, 2018

Üç çeşit yalan vardır: Yalan, kuyruklu yalan ve istatistik

-Korelasyon neden-sonuç ilişkisini göstermez! Yalanı, Seagre ve Mann şu şekilde tanımlamışlardır[1]: “Başarılı olsun veya olmasın, söyleyenin aslında doğru olmadığını bildiği […]

Ekim 16th, 2018

Aykırı Değer Tespiti

Verisetinde yer alan aykırı gözlemleri tespit edebilmek amacıyla bir çok yöntem kullanılmaktadır. Aşağıda formülünü verdiğim değişitirilmiş-Z skorları ise Iglewicz ve […]

Ekim 16th, 2018

Aritmetik Ortalama

Hassas ortalamalardan birisi olan aritmetik ortalama seride yer alan uç değerlerden oldukça etkilenir ve seriyi tanımlama özelliğini kaybeder. Bu özellikle […]

Ekim 16th, 2018

Birinci Tip ve İkinci Tip Hata

Temel ve alternatif hipotez hakkında bir karara varırken, doğru kararı verip vermediğimize %100 emin olamayız. Bir karara varırken iki farklı […]

Ekim 16th, 2018

Akaike Bilgi Kriteri

Akaike bilgi kriteri (AIC) farklı modeller* arasından en uygununu seçmek amacıyla kullanılmaktadır[1]. Mevcut modeller arasında AIC=-2log(L)+2k şeklinde** hesaplanan AIC değerinin en […]

Ekim 16th, 2018

Ekonometri İle İlgili Türkçe Kitaplar

Artık dünyada bilim dili olarak kabul edildiği konusunda bir görüş birliğine varılan İngilizce’de ekonometri alanında yayınlanmış binlerce kitap olsa da, […]