Özet

Lisans mezuniyetini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümünden alan Veli Yılancı, yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri ABD’de yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2013 yılında Sakarya Üniversitesi’nde göreve başlayan Yılancı, Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonometri Bölümünde doçent olarak görevine devam etmektedir. 2007 yılı İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal Tez Yarışmasında yüksek lisans tezi ödül alan Yılancı aynı zamanda 2015 yılında Turkishtime dergisi tarafından “40 Yaş Altı 40 Yıldız Ekonomist” arasında da gösterilmiştir. Ulusal ve uluslar arası indekslerce taranan dergilerde 50’ye yakın makalesi olan Yılancı’nın bu eserlerine 600’en fazla atıf verilmiştir.

 

Kişisel Bilgiler:

Ad-Soyadı                             :           Veli YILANCI

İş Adresi                                :          Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Ekonometri Anabilim Dalı, Esentepe Kampüsü, Serdivan, Sakarya

E-posta                                  :           [email protected]

Telefon                                  :           +90 (264) 295 70 41

Eğitim Durumu:

Lisans                                    :          İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü  (2001-2005)

Yüksek Lisans                      :          İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Bölümü (2005-2007)

Doktora                                  :          İstanbul  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Bölümü, (2007-2012)

Akademik ve İdari Görevler

Arş. Gör.:                              :          İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü  (2005-2012)

Arş. Gör. Dr.:                                   :          İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü  (2012-2013)

Yrd. Doç. Dr.:                                  :          Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finansal Ekonometri Bölümü (2013-2016)

Doç. Dr.:                               :          Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonometri Bölümü (2017-…)

Bölüm Başkan Yardımcılığı: Sakarya Üni. SBF Finansal Ekonometri Bölümü (2013-2015)

Bölüm Başkanlığı                 : Sakarya Üni. SBF Ekonometri Bölümü (2016-2018)        

Üyelik                                    : Sakarya Üni. Bilimsel Araştırmalar Komisyonu (2017-2018)

                                               : Sakarya Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu (2017- …)         

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Ekonometri Derneği                    2006- …

Yönetilen Tezler :

Yüksek Lisans:

Aydın, M. (2016), Asimetrik panel nedensellik testi: Gelişmekte olan ülkelerin borsaları üzerine bir uygulama, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finansal İktisat Anabilim Dalı. [Ortak Danışman]

Bürüce, B. (2018), Ekonomik ve finansal araştırmalarda büyük veri, Sakarya Üniversitesi,  Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finansal Ekonomi Anabilim Dalı, Finansal İktisat Bilim Dalı.

Karaaslan, İ. (2018), Yapısal değişime izin veren birim kök testleri ile gelişmekte olan yedi ülkenin reel döviz kurlarının durağanlığının analizi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finansal Ekonomi Anabilim Dalı, Finansal İktisat Bilim Dalı.

Aydın, M. (2018), Satın alma gücü paritesinin OECD ülkeleri için sınanması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Ekonometri Bilim Dalı. [Ortak Danışman]

Doktora:

Canpolat, E. (2017), Görünürde ilişkisiz regresyon modellerine dayalı kalıntılarla genişletilmiş fourier fonksiyonlu panel birim kök testi, İnönü Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Ekonometri Bilim Dalı.

Kara, H. (2018), Türkiye’nin makroiktisadi göstergelerinin şimdi tahmini, İnönü Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Ekonometri Bilim Dalı.

 

Ödüller:

Turkishtime Dergisi – 40 Yaş Altı 40 Yıldız Ekonomist isimli listede yer alma

TÜBİTAK, Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü: 2007, 2009, 2010, 2012 (3), 2013 (4). 2014, 2017

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Başarılı Araştırıcı: 2007, 2012.

“2007 yılı İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal Tez Yarışması” En İyi Beş Yüksek Lisans Tezinden Biri Ödülü.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Makale Teşvik Ödülü: 2007, 2011

Sakarya Üniversitesi Performans Ödülü, 2013

Mesleki Görevler:

2005 yılında İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü Ekonometri Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Sakarya Üniversitesi SBF Ekonometri Bölümü’nde doçent olarak görevine devam etmektedir.

Hakemlikler:

 1. Uluslararası EYİ Sempozyumu, Anatolia , African Journal of Business Management (Diğer-2013), Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Akademik İncelemeler Dergisi, Alphanumeric Journal, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Business and Economics Research Journal, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Current Issues in Tourism , Economic Modelling, , Economic Record, Economic Research , Ekonomik Yaklaşım, Emerging Markets Finance and Trade , Energy Studies Review , Ensayos sobre Política Económica , Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, IGI Global Book Chapter, International Journal of Migration and Residential Mobility, İstanbul Üniversitesi İİBF Ekonometri ve İstatistik e- Dergisi, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, Niğde Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Projelerde Aldığı Görevler

Araştırmacı – (Tübitak Projesi):             

1- 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı: Rodosçuk/Tekirdağ, Manisa, Konya Ve Ayintab/Gaziantep’te Tüketilen Malların ve Fiyatlarının Analizi (16.-19. Yüzyıllar).

2- 1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı: “Scada Sistemlerinde Kullanılan Ethercat    Protokolüne Ait Yeni Bir Saldırı Tespit Sistemi”

 

Panelistlik:                                                    TÜBİTAK ARDEB/BİDEB    (1 Kez)

Dış Danışmanlık                :                                         TÜBİTAK ARDEB/BİDEB    (5 Kez)

Hakemlik:                                                      İnönü Üniversiresi Rektörlüğü Bilimsel Proje Hakemliği (1 Kez)

Danışmanlık                     : Tübitak 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı (7 Kez)

 

 

Bilimsel Çalışmalar:

Uluslar arası Yayınlar:

 1. “Searching Threshold Effects in the Interest Rate: An Application to Turkey case”, (2007), Pyhsica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 379, ss. 621-627. (Nilgün Çil Yavuz ve Burak Güriş ile birlikte) (SCI-E Kapsamında)
 2. “External Debt Sustainability of Turkey: A Nonlinear Approach”, (2008), International Research Journal of Finance and Economics; 20, ss. 91-98. (Burcu Özcan ile birlikte) (Econlit kapsamında)
 3. “Are Unemployment Rates Nonstationary Or Nonlinear? Evidence From 19 OECD Countries”, (2008), Economics Bulletin, C. 3, No. 47, ss. 1-5. (Econlit kapsamında)
 4. “Testing PPP for Turkey in the Nonlinear STAR Framework”, (2008) The Empirical Economics Letters, C. 7, No:11, ss. 1099-1103. (Econlit kapsamında)
 5. “Türk Hisse Senedi Piyasasının Zayıf Formda Etkinliğinin Testi”, (2009) İktisat İşletme ve Finans, C. 24, S. 74, ss. 100-115. (Burcu Özcan ile birlikte) (SSCI Kapsamında)
 6. “Oil Consumption and Economic Growth: Evidence from Turkey”, Energy Studies Review, 2010, Vol. 17: Iss. 1, Article 2 (Gelengül Koçaslan ile birlikte)(Econlit kapsamında)
 7. “Are per capita incomes of MENA countries converging or diverging”- Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 389 (2010), pp. 4855-4862 (Çiğdem Börke Tunalı ile birlikte) (SCI Kapsamında)
 8. “The Contractionary and Expansionary Effects of Devaluation: Empirical Evidence from Turkey” (2011)  Journal of Economic Cooperation and Development – 32(1), ss.19-30. (Aycan Hepsağ ile birlikte) (Econlit, SCOPUS kapsamında)
 9. “Symmetric and Asymmetric Nonlinear Dynamics in Real Interest Rate Parity” – (2011) Economic Computation And Economic Cybernetics Studies And Research, 2011, 2011/2. sayı- 223-234.(Şeref Bozoklu ile birlikte) (SSCI Kapsamında)
 10. “Mean reversion in stock prices of G7 countries: Evidence from panel SURADF and panel SURKSS tests” –(2012), Actual Problems of Economics- 5(131), 380-385. (SSCI kapsamında)
 11. “Investigating Asymmetries in Macroeconomic Aggregates of Central and Eastern European Economies”, (2012), Amfiteatru Economic, 31, ss. 223-229(SSCI Kapsamında)
 12. “Detection of Nonlinear Events in Turkish Stock Market” -, Journal of Applied Economic Sciences, 2012, 7(1), ss. 93-96. (SCOPUS kapsamında)
 13. “Testing for nonlinearity in G7 macroeconomic time series” – Romanian Journal of Economic Forecasting- Romanian Journal for Economic Forecasting,2012, Vol. 2012 (3) ,pp. 69 – 79 , – (Nilgün Çil Yavuz ile birlikte) (SSCI kapsamında)
 14. “The Validity Of Purchasing Power Parity In Central And Eastern European Countries:  A Rolling Nonlinear Unit Root Test” – Economic Research (Ekonomska istraživanja) – Economic Research (Ekonomska Istraživanja), 2012, Vol. 25, No:4, pp. 973 – 986, (SSCI kapsamında)
 15. “Are tourism markets of Turkey converging or not? A Fourier Stationary Analysis”- Anatolia- An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 2012, 23(2), ss. 207-216. (SCOPUS kapsamında) (Z. Ayça Eriş ile birlikte)
 16. “Convergence in Per Capita carbon Dioxide Emissions among G7 Countries: A TAR Panel Unit Root Approach”,  Environmental and Resource Economics, 2013, Vol. 54, No:2, pp. 283 – 291. (Nilgün Çil Yavuz ile birlikte)
 17. “Purchasing Power Parity in African Countries: Further Evidence from Fourier Unit Root Tests Based on Linear and Nonlinear Models” ,South African Journal of Economics ,2013, Vol.81, No.1 ,pp. 20 – 34 (Zehra Ayça Öztürk ile birlikte)
 18. “Is Health Care a Luxury or a Necessity or Both? Evidence from Turkey”  – The European Journal of Health Economics- The European Journal of Health Economics 2013,Vol. 14, No:1, pp. 5 – 10 (Nilgün Çil Yavuz ve Zehra Ayça Öztürk ile birlikte) (SSCI kapsamında)
 19. Energy consumption and economic growth for selected OECD countries: Further evidence from the Granger causality test in the frequency domain”, (2014), Energy Policy, 63, 877-881. (Şeref Bozoklu ile birlikte) (SSCI kapsamında)
 20. Are fluctuations in energy consumption transitory or permanent? Evidence from a Fourier LM unit root test, Renewable and Sustainable Energy Reviews, (2014) 36, 20-25. (Çiğdem Börke Tunalı ile birlikte) (SCI-E kapsamında)
 21. 21.A stochastic convergence analysis for selected East Asian and Pacific countries: A Fourier unit root test approach – Theoretical and Applied Economics, 2014, Theoretical and Applied Economics, 21, 51-60. (Okşan Artar ve Ercan Sarıdoğan ile birlikte)
 1. Tourism development and economic growth: a panel Granger causality analysis in the frequency domain. Current Issues in Tourism, 2017, 20.1: 27-32. (Mahmut Bilen ve Hakan Eryüzlü ile Birlikte) (SSCI)
 2. Testing the validity of PPP theory for African countries. Applied Economics Letters, 2018, 25(18): 1273-1277. (Murat Aslan ve Önder Özgür ile birlikte) (SSCI)
 3. 24.Fiscal sustainability test: The case of Turkey, Global Journal on Humanites & Social Sciences, 2016, 4, 209-212 (Mücahit Aydın ile birlikte)
 1. Oil Prices And Stock Prices: An Asymmetric Panel Causality Approach, Journal of Applied Research in Finance and Economics, 2016, 2(4), 9-19 (Mücahit Aydın ile birlikte)
 2. Testing of the crowding out effect for Turkey – Global Journal on Humanites & Social Sciences – 2016 .4 – pp.213-217. (Mücahit Aydın ile birlikte)
 3. 27.Panel causality analysis between exchange rates and stock indexes for fragile five. Theoretical & Applied Economics, 2017, 24.2. (Mehmet Pekkaya ve Ersin Açokgöz ile birlikte)

 

Ulusal Makaleler:

 • “Türkiye Ekonomisi İçin Kilit Sektörün Belirlenmesi -Girdi Çıktı Analizi Yaklaşımı”-, İktisat Fakültesi Mecmuası, 2008, C. 58, S.2, ss. 75-86.
 • “Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye İçin İşsizlik Histerisinin Sınanması”, (2009), Doğuş Üniversitesi Dergisi, c. 10,s. 2, 324-335 (Econlit kapsamında)
 • “Fisher Hipotezinin Türkiye’de Geçerliliği: Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Analizi Yaklaşımı”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2009, C. 23, S.4, ss. 205-213.
 • “Reel Döviz Kurlarının Durağanlığı: E7 Ülkeleri İçin Ampirik Bir İnceleme” – Maliye Dergisi, 2010, Sayı: 158, ss.587-606 (Şeref Bozoklu ile birlikte) (Econlit kapsamında)
 • “Türkiye ile Beş Büyük Ticaret Ortağının Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Entegrasyon İlişkisinin Analizi: Yapısal Kırılmalı Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi” (2010) –Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi- 36, 261-279. (Zehra Ayça Öztürk ile birlikte) (Econlit kapsamında)
 • “Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye İçin Savunma Harcamaları İle GSMH Arasındaki İlişkinin Analizi”- Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2010, C. 11., s.1, ss.21-33.  (Burcu Özcan ile birlikte)
 • “Bulanık Kümeleme Analizi ile Türkiye’deki İllerin Sosyoekonomik Açıdan Sınıflandırılması” – Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010, C.15, S.3, ss.453-470.
 • “Türkiye’de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması : Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması”, 2011,  İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 1, ss. 143-151. (Fatma Zeren ile birlikte) (Econlit kapsamında)
 • “Türkiye’de Para Talebi İstikrarlılığının Testi: Kayan Pencerelerde Sınır Testi Yaklaşımı”- Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012,  S. 33, ss. 67-74.
 • “Türkiye’de Kamu Yatırımlarının Özel Sektör Yatırımları Üzerindeki Etkisi: 1970-2009” (2012)  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- 12(1), s. 73-87 (Mehmet Cural ve Recep Emre Eriçok ile birlikte) (Econlit)
 • Veli YILANCI “Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi” ,Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2013, , Cilt. 1, Sayı: 1, pp. 21 – 30.
 • Sefer ŞENER, Veli YILANCI ve Muhammed TIRAŞOĞLU (2013), “Petrol Fiyatları ile Borsa İstanbul’un Kapanış Fiyatları Arasındaki Saklı İlişkinin Analizi”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (26), pp. 267 – 287.
 • Sedat MURAT, Sefer ŞENER ve Veli YILANCI (2013), “İktisadi Krizler, Doğal Afetler, Terör Faaliyetleri Türkiye’ye Gelen Turistler Üzerinde Etkili Mi?”, İktisat Fakültesi Mecmuası, 63 (1), pp. 1 – 15.
 • Veli YILANCI, Fatma ZEREN ve Ayşe ARI (2013), “Tüketim-Gelir Oranı Güneydoğu Asya Ülkelerinde Durağan mı?: Panel Birim Kök Testi”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 21, pp. 130 – 139, DOI: 10.11611/JMER208.
 • Recep Emre Eriçok, Veli Yılancı “Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı” ,The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, 2013, Sayı:8, pp. 87 – 101.
 • Şeref BOZOKLU ve Veli YILANCI (2013), Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Analiz, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 161-187
 • “Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 2014, 14(2), 211-220. (Econlit kapsamında) (Şeref Bozoklu ile birlikte)
 • Current Account Sustainability In Emerging Markets: An Analysis With Linear And Nonlinear Panel Unit Root Tests, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2014, 28, 249-262 (Şeref Bozoklu ile birlikte)
 • Satın Alma Gücü Paritesi Ve Varyasyonlarının Türkiye İçin Sınanması, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2015, 11(25), 53-63 (Sefer Şener ve Esra Canpolat ile birlikte)
 • Türkiye’de Kadın Okullaşmasının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Rals-Eg Eşbütünleşme Testi Yaklaşımı, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2018, Harun Terzi Özel Sayısı, 101-112 (Mücahit Aydın ile birlikte)

 

 Kitap Bölümü:

1-“Fisher Hipotezi’nin Gelişmekte Olan Ülkelerde Geçerliliğinin Testi”- Prof. Dr. Sadık Kırbaş’a Armağan Kitap, 2011, Okan Üniversitesi Yayınevi, s. 51-62. (Şeref Bozoklu ile birlikte)

2- “Is Export-Led Hypothesis Stable? Evidence from Time Varying Causality Test”, Editör: Nilgün ÇİL YAVUZ, Economic and Social Issues in the Middle East and North African Countries içerisinde s. 21-32., (2013), Nova Publication, New York, ISBN: 978-1-62948-160-9 (Mahmut Bilen ile birlikte)

3- “Testing the Unemployment Hysteresis for G-20 Countries. In: Handbook of Research on Supply Chain Management for Sustainable Development”. IGI Global, 2018. p. 375-382. (Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ ile birlikte)

Kitap:

1- “Eşik Otoregresif Modellerde Birim Kök Testi İle Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Sınanması” (2007), İAV, İstanbul.

 

Bildiri:

 1. “Old Wine in New Bottles: Testing PPP with a New Testing Strategy”, International Journal of Arts and Sciences, 29 May-2 June 2011, Harvard University, Boston, USA. (Nilgün Çil Yavuz ile birlikte)
 2. “Education Expenditures And Economic Growth Relationship: Bounds Test Approach” ,10th International Conference on Knowledge, Economy and Management, 8 Kasım 2012-9 Kasım 2012,2012,İstanbul (Recep Emre ERİÇOK ile birlikte)
 3. “GSYİH Oranları Durağan mı? MENA Ülkeleri için Bir Sınama” ,XIV. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 Mayıs – 28 Mayıs,2013, Saraybosna, Bosna Hersek. 
 4. “Financial Liberalization and External Imbalances: The Case of CESEE Countries” 8th Annual MIBES International Conference, 8-10 Haziran 2013, Larissa, Yunanistan (Bilge Gürsoy ile birlikte)
 5. Spot ve Türev Piyasalar Arasındaki Etkileşim: Türkiye Örneği,  1. Uluslararası Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, Eylül 2014, (Levent Necmi Aktürk ve Şeref Bozoklu ile birlikte)
 6. Test of Fiscal Sustainability For Some EU Member States: Case of Portugal, Italy, Greece and Spain (PIGS)”, 53rd Annual Meetings of the Public Choice Society, March 10-12, Hyatt Regency Pier 66, Ft. Lauderdale, Florida, 2016, (Hakkı Odabaş ile birlikte)